Tyto signály prozradí nesprávné zateplení šikmé střechy

Redakce doporučuje

Určitě je v podkroví vidět nechcete, jejich příčiny se však stále znovu objevují. Nezařiďte se mezi desítky zoufalých majitelů šikmých střech, kteří shánějí opravu.

Dělat ukvapená rozhodnutí při zateplování šikmé střechy se vůbec nevyplatí. Při realizaci možná ušetříte pár desítek eur, za dva – tři roky však můžete za opravu zaplatit tisíce. Jak už to bývá, iu střech jsou levná řešení ta nejdražší. Odborníci z Cechu střechařů jsou každý rok přivoláni na obhlídku desítek střech od Bratislavy až po Liptov, většinou ne starších 5 let. Příčinou jsou právě nevhodné materiály a vadné detaily. Poruchy střech se projevují různě, víte, co nám signalizují?

V zimě chladno, v létě horko

Když musíte pod střechou více přitápět, je to jen první předzvěst dalších problémů, jejichž příčinou bývá často příliš tenká nebo nesouvislá vrstva tepelné izolace. Možná vám už zkušení mistři řekli, že na tloušťce izolace se šetřit nevyplatí, ale neberete je vážně. Pokud se nebojíte zimy, pravidelná vedra na Slovensku by ve vás měla určitě vzbuzovat respekt. Dnešní tepelnětechnické normy vyžadují tloušťku tepelné izolace nejméně 30 cm, jsou tedy zapotřebí dvě vrstvy izolace, mezi a pod krokvemi. K tepelné izolaci šikmé střechy se nejčastěji využívá minerální vlna, která nejlépe vyplňuje mezikrokvový prostor „natěsno“.

Zkušení mistři střechaři nedoporučují používat na šikmé střechy izolace z PUR pěny, při neodborném stříkání nedokážou dodržet stejné vlastnosti na celé ploše a vrstva často rychle degraduje. Vyplatí se vybrat produkty s co nejnižší lambdou, tedy součinitelem tepelné vodivosti. Dnes se již na šikmých střechách běžně používají hodnoty lambdy od 0,035 W/m.K nižší, jelikož čím je tato hodnota nižší, tím lépe materiál izoluje. Záleží-li vám na zdravém klimatu v podkroví, oceníte izolace z ekologické minerální vlny s Ecose Technology, tedy s pojivem bez formaldehydu a fenolů, které neuvolňují do interiéru žádné škodlivé látky.

Při volbě materiálů byste měli také dbát, aby krytina na šikmé střeše neměla příliš tmavou barvu, neboť tato přitahuje sluneční paprsky a dokáže zvednout teplotu povrchu io několik stupňů. Záleží-li vám na tepelné pohodě pod střechou, měli byste se vzdát moderních černých odstínů a vyjmout co nejsvětlejší barvu, nebo krytinu s reflexním povrchem, který odráží tepelné záření.

Vlhké povrchy a plísně

Tento signál bývá obvykle druhou fází po příliš chladných stěnách. Kromě nedostatečné tepelné izolace jej mohou způsobovat i nevhodné nebo nesprávně instalované komponenty, jako jsou fólie, lepidla a tmely. Izolace ze strany interiéru musí být překryta neporušenou parotěsnou fólií. Když je parozábrana narušena na více než 5 % plochy, přestává být účinnou. Páry z interiéru proniknou do konstrukce, znehodnotí ji a začnou se projevovat vážné důsledky kondenzace. Stavaři by se měli vyvarovat nahrazování doporučených parozábran levnými stavebními fóliemi. Takové materiály nenávratně poškodí střechu. Když se zamýšlíte, zda dáte za m2 folie 50 centů nebo 1 euro, měli byste si uvědomit, že na rodinném domě s plochou střechy 200 m2, zaplatíte 200 eur. Ale když začnou kvůli zkondenzované vlhkosti hnít konstrukce, následná oprava, vystěhování bytu, demontáž sádrokartonu a rekonstrukce – to jsou tisíce eur.

- Reklama -události

Více článků autora

- Advertisement -PR článek

Nejnovější články